O NAMA

Nejveći problem današnjeg školavanja je sa jedne strane preobimno gradivo i sa druge strane zastareo pristup podučavanju.

Škola matematike Galileo na osnovu dugogodišnjeg iskustva nastavnika u grupnom i individualnom radu sa decom školskog uzrasta, pokušava da savremenijim pristupom i korišćenjem iskustava najboljih svetskih škola promeni ustaljenu praksu i deci omogući postizanje najboljih mogućih rezultata za najkraće vreme, uz ulaganje optimalnog truda. Zahvaljujući korišćenju EdModo platforme učenicima je omogućeno interaktivno učenje, a roditeljima kontinuirano praćenje napretka njihove dece.

U našoj školi, nećete dobiti urađen domaći zadatak. Naučićete kako da ga uradite potpuno samostalno.

Kurs matematike potpuno prati školski plan i program, traje čitave školske godine i možete nam se pridružiti u svakom trenutku.

Pored toga smo razvili i poseban plan i program za decu predškolskog uzrasta koji je potpuno usaglašen sa Cambridge programom obrazovanja dece predškolskog uzrasta. Deca će zahvaljujući tome na potpuno lak i zabavan način ući u svet brojeva i računanja, oblika i veličina, snalaženja u prostoru, zapažanja i logike.

Dobro došli!